Метален заштиник за кредитни картици од кражба на податоци RFID / NFC

Примена на RFID. Автоматска Блокада при секој обид на скенирање.

  • Заштитете ги вашите картички од EMI (Електромагнетна интерфреквенција)
  • Заштитете ги вашите информации од IC кражба на податоци, вклучувајќи лична карта, кредитна картичка, картичка за вработените

290.00 ден

Количина